CUM ÎȚI IEI PERMISUL DE CONDUCERE

în câțiva pași simpli

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • Să aveți vârsta de cel puțin:

– 16 ani împliniți pentru categoriile AM (moped), A1;
– 18 ani împliniți pentru categoriile A2 si B;
– 21 de ani împliniți pentru categoriile C,CE;
– 24 de ani împliniți pentru categoriile A si D.

 • Să urmați un curs de pregătire teoretică și practică la școala noastră de șoferi; să fiți apți din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile pentru care solicitați examinarea;
 • Să nu fi fost condamnat(ă), prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;
 • Pentru a putea susține examenul în județul Timiș este nevoie de domiciliu stabil sau de flotant pe raza județului Timiș; dacă nu există posibilitate de efectuare a unui flotant, școlarizarea se poate parcurge în județul Timiș, iar examenul se va susține în județul unde cursantul posedă domiciliul stabil.

ȘCOALA DE ȘOFERI ȘI INSTRUCTORUL POTRIVIT

Alegerea școlii de șoferi este un pas important, poate cel mai important în demersul dumneavoastră de obținere a permisului de conducere. Iată de ce trebuie să ne alegeți: o școală bună = un viitor șofer bun!

Principalele motive pentru care trebuie să fiți atenți când alegeți școala de șoferi și instructorul sunt:
– la terminarea școlii de șoferi e de preferat să știți ceva mai mult decât niște noțiuni de bază privind conducerea unei mașini;
– nimeni nu își dorește un instructor neserios care să nu vină la orele de conducere prestabilite; dar nici mașini uzate care se defectează când ți-e lumea mai dragă!

Odată ce v-ați hotărât să începeți școala de șoferi, o mică sondare a posibilităților ar fi utilă. Școala noastră de șoferi are o varietate mare de vehicule (și puteți opta pentru vehiculul preferat). Dacă știți deja ce mașină urmează să conduceți, iar școala noastră de șoferi dispune de respectiva mașină puteți să faceți școala deja pe modelul respectiv, pentru a vă fi mai ușor după.

De asemenea, școala noastră este dotată cu săli de cursuri destinate studiului teoretic, precum și cu calculatoare folosite pentru acomodarea cursantului cu metoda actuală de examinare.

TE ÎNSCRII

Când veniți la noi, pentru înscriere, trebuie să aveți următoarele:

– buletin/carte de identitate, în original, pentru a vă confirma identitatea;
– banii pentru prima rată.

La sediul școlii noastre de șoferi:
– veți putea alege pe ce mașină să faceți școala de șoferi și instructorul (în cazul în care v-a fost recomandat vreunul în prealabil);
– Completați un formular de înscriere.

Apoi școala noastră de șoferi va:
– oferi caietul cursantului;
– informează unde vă puteți efectua testul psihologic (testul psihologic trebuie efectuat înainte de a începe orele de conducere);
– informează unde și în ce zile puteți susține testul inițial de legislație rutieră (care trebuie, de asemenea, susținut înainte de a începe orele de conducere);
– informează unde puteți susține simulări de teste auto pe calculator pentru a vă obișnui cu metoda de examinare;
– informează ce alte acte mai trebuie să aduceți pe parcursul școlii de șoferi pentru a vă completa dosarul;

– programează primele ore de conducere de comun acord cu instructorul auto.

TESTUL PRELIMINAR

Conform reglemantărilor auto, înaintea începerii pregătirii practice (adica a orelor de conducere) elevii înscriși la școala de șoferi trebuie să aibă niște cunoștințe minime legislative.

În acest sens se susține un test la sediul școlii noastre de șoferi pentru verificarea cunoștințelor teoretice.

De regulă, se administrează teste de 26 de întrebări (similare cu cele de la examenul auto – proba pe calculator), aferente categoriei pentru care s-a înscris (ex. B, C, D) din care elevul trebuie să cumuleze minimum 22 puncte (pentru a putea începe pregătirea practică).

Testul pentru categoria AM, A1, A2, A, presupune minimum 17 puncte din 20 de puncte maximum, iar la categoria CE testul presupune 9 puncte minimum din 11 puncte maximum.

Dovada promovării testului cu puctajul minimum obținut, va fi depusă la dosarul auto, alături de restul documentelor.

ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul pentru examenul auto se întocmește pe o perioadă prestabilită de timp, procesul începând odată cu înscrierea la școala noastră de șoferi.

Personalul nostru se ocupă de o mare parte din actele necesare pentru dosar. Însă anumite acte trebuie obținute chiar de către elev.

Aveți mai jos lista completă a actelor necesare:

   1. Cerere tip de înscriere la școala de șoferi și Fișa de școlarizare (se primesc și se completează la școala de șoferi);
   2. Caietul cursantului (carnetul de elev al școlii), trebuie să îl aveți cu voi la toate orele de teorie și conducere. Pe carnet, profesorul de legislatie, cât și instructorul auto trebuie să vă treacă fiecare ședință de teorie și de conducere.
   3. Avizul psihologic obținut în urma susținerii testului psihologic.
   4. Fișa medicală; Școala noastră de șoferi oferă posibilitatea efectuării testului psihologic „in house”(la sediu) și are contract cu o policlinică autorizată care facilitează efectuarea fișei medicale în bune condiții, scutind astfel elevii de alergătura aferentă.
   5. Cazier judiciar:

– se obține de la Poliția Județului unde aveți domiciliul. Are o valabilitate de 6 luni;

– pentru a obține cazierul judiciar aveți nevoie de un act de identitate, un timbru fiscal de 2 lei de la oficiul poștal.

  1.   6. Alte documente necesare:

– copie după actul de identitate (se face la sediul nostru);

– chitanța de examen sală se percepe în funcție de categorie și se achită la primarie (trezorerie) sau oficiu poștal: pentru cat. AM, A1, A2, A și B este 6 lei; pentru cat.C, CE și D este 28 lei; pentru redobândire permis (indiferent de categorie) este 84 lei; pentru cei care au dat de mai mult de trei ori examen, taxa de examinare este de 84 lei/categorie.

– chitanța C.E.C. de 68 lei pentru confecționarea permisului de conducere.

EXAMENUL AUTO

   • Examenul auto este compus din două părți: una teoretică (test grila) și una practică (traseul).

Testul auto (Sala)
Prima probă a examenului auto constă în susținerea unei probe teoretice, cunoscută și sub denumirea de sală. Pentru obținerea permisului categoria B: Testul auto constă dintr-un chestionar auto de 26 de întrebări grilă cu variantă multiplă de răspuns (o întrebare poate avea una, două sau trei variante de răspuns). Pentru a promova acest examen trebuie să acumulați minimum 22 de puncte din cele 26. Pentru obținerea permisului categoria C,CE, prima dată se va susține examenul de categoria C, unde se va primi un chestionar auto tot de 26 de întrebări grilă cu variantă multiplă de răspuns (o întrebare poate avea una, două sau trei variante de răspuns) din care trebuie făcute minimum 22 de puncte. Pentru obținerea permisului categoria CE se primește un chestionar auto de 11 întrebări grilă din care trebuie făcute minimum 9 puncte. Pentru obținerea permisului categoria D se primește un chestionar grilă de 26 de întrebări cu variantă multiplă de răspuns (o întrebare poate avea una, două sau trei variante) din care se fac minimum 22 de întrebări. Pentru obținerea permisului categoria AM, A1, A2, A se primește un chestionar grilă de 20 de întrebări din care trebuie făcute minimum 17 puncte.

Proba practică (Traseul):
Odată promovată proba teoretică urmează să susțineți proba practică, adică traseul auto, care este programat aproximativ la o săptămână distanță după proba teoretică.
Pentru categoria B, C, CE și D:
La această probă veți fi asistat de un examinator (care va sta pe locul din dreapta) și pentru corectitudinea examenului, în spatele vostru va sta un alt elev.

Examenul auto – proba practică constă în parcurgerea unui traseu și efectuarea unor manevre în trafic (la cererea examinatorului). Odată ce ajungeți la volan, trebuie să începeți pregătirea de plecare: reglarea scaunului în funcție de pedala de ambreiaj, reglarea oglinzilor și punerea centurii. Apoi, când polițistul vă zice că puteți pleca, porniți motorul, trageți frâna de mână, băgați mașina în viteză și plecați de pe loc.

Pe parcursul traseului fiți atenți: să păstrați banda; atunci când schimbați banda sau direcția de mers semnalizați; aveți mare grijă în a acorda prioritate (aceasta este una din greșelile cele mai frecvente ale elevilor).
Exceptând manevrele clasice de mers spre stânga/dreapta, examinatorul vă mai poate cere să executați una din urmatoarele manevre: mersul înapoi, parcarea cu față, parcarea laterală, gararea (parcarea cu spatele), plecarea din rampă sau întoarcerea din 3 mișcări.

Proba practică la categoria A1, A2 și A se desfașoară în două etape:

   • etapa eliminatorie în poligon se împarte la rândul ei în 2 probe: proba de îndemânare (slalom printre jaloane, opturi în jurul jaloanelor și proba de echilibru, 50 m);
   • proba a II-a în poligon reprezintă proba de viteză ce constă în evitarea unui jalon la 50 km/h și la 30 km/h urmate de frânarea de urgență;
   • etapa a II-a a traseului se desfășoară în trafic pe motocicletă cu instructorul, urmând indicațiile prin telefonie mobilă ale examinatorului, care se află în autoturismul postmergător motocicletei de examen.

Tips&Tricks (trucuri) pentru promovarea examenului auto;
– nu lipsiți de la cursurile de pregătire teoretică și practică;
– dacă vă simțiți nesiguri pe abilitățile voastre de condus luați câteva ore suplimentare de conducere pe care le solicitați la sediul școlii noastre;
– înainte de examen dormiți bine;
– pe parcursul examenului păstrați-vă calmul și fiți foarte atent la ce vă spune polițistul examinator;
– chiar dacă ați făcut o mică greșeală în trafic continuați cu fruntea sus. Pentru schimbarea greșită a vitezei sau pentru că vă „moare” motorul nu vă poate pica, dacă demonstrați că a fost o simplă eroare și în rest merge totul bine.

Dacă reușiți să convingeți examinatorul că știți să vă descurcați în trafic și nu constituiți un pericol public, permisul este al dumneavoastră.

RIDICAREA PERMISULUI AUTO

Odată ce ați fost declarat admis la examenul auto (ambele probe: și cea teoretică și cea practică) permisul dumneavoastră de conducere va ajunge prin poștă în maximum 5 zile de la promovare sau poate fi ridicat pe baza actului de identitate, în original, de la Serviciul Regim Premise Conducere și Înmatriculări Autovehicule din cadrul Iulius Mall, Timișoara.