Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, realizat în condițiile legii. Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral, realizat în condițiile legii. Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. Taximetristul este definit ca fiind conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi sau închiriere.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
b) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;
c) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.

Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto vor prezenta următoarele documente:

a) cerere;
b) copia cărții de identitate în termen de valabilitate;
c) copia permisului de conducere valabil;
d) cazierul judiciar;
e) aviz medical și psihologic pentru transport de persoane, în termen de valabilitate;
f) cazier auto (adeverință eliberată de serviciul poliției rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce pentru șofat sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante, ori nu au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor).

EXAMINARE

Pot participa la examenul pentru obținerea atestatului de taxi sau închiriere doar candidații care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională continuă, în total 18 ore.

Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 30 de minute. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puțin 70% din întrebări.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. 1 x fotografie color;
6. cazier judiciar.