În calitate de parteneri ai cursulului marca Produs in Banat, „Cursul de dezvoltare a competențelor digitale”

Oferim cursul de calificare 100% GRATUIT,  “Operator introducere, validare și prelucrare date”  COD COR 4113.2.1.

Se adresează angajaților din Regiunea de Vest interesaţi să dobândească noi competențe digitale certificate.

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.

Condiţii înscriere:

✅angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural;
✅persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)
✅persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani – 65 ani.
✅nivel minim de studii: 12 clase (cu diplomă de Bacalaureat)

 

Operator introducere, validare și prelucrare date, face parte din domeniul de pregătire în domeniul informatici, cursul de calificare de nivel 2,

Cursul de informatică se adresează tuturor persoanelor care doresc să învețe utilizarea calculatorului cât și să aprofundeze acest domeniu.

În cadrul acestui curs, vom studia atât teoretic dar vom și pune în practică aplicații cu ajutorul calculatorului.

Vom parcurge teoretic bazele acestui domeniu, vom studia despre memoria ROM şi RAM, procesoare Intel şi AMD,cum funcționează şi interactionează pentru a obține o mașină care lucrează pentru noi – Calculatorul.

În cadrul orelor de practică vom studia sisteme de operare, rolul fișierelor şi al directoarelor (folderelor).

Vom studia aplicații de editare texte precum Microsoft Word, aplicații de calcul tabelar – Microsoft Excel,prezentări cu ajutorul aplicației Power Point.  Dar nu vom neglija bazele de date, iar cu ajutorul aplicației Microsoft Access vom realiza propriile noastre baze de date.

Tainele internetului şi ale e-mailului vor fi depășite într-un capitolul special conceput, în care vom învăța despre motoare de cautare, vom trimite şi recepționa e-mailuri.

Toate aceste programe instalate pe calculatorul nostru vor fi protejate cu ajutorul programelor de antivirus şi firewall.

Toate aceste lucruri vor fi predate într-o manieră în care veți vedea că utilizarea calculatorului este mai ușoară decât mersul pe bicicletă.

Cursul se va desfășura în săli de curs special concepute pentru informatică, unde fiecare participant va utiliza un calculator performant.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului

 • gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor.
 • organizarea activităţii proprii.
 • utilizarea echipamentelor periferice.
 • asigurarea securităţii datelor / documentelor.
 • introducerea şi validarea datelor.
 • prelucrarea datelor.
 • transpunerea datelor pe suport.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • aplicarea procedurilor de calitate.
 • comunicare în limba oficială, comunicare în limbi străine.
 • competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
 • competenţe informatice.
 • competenţa de a învăţa.
 • competenţe sociale şi civice.

CONTACT : 0256 212 212, 0723 542 919, 0729 099 503, office@autoblitz.ro, www.autoblitz.ro