PREZENTAREA CURSULUI DE CALIFICARE AGENT DE SECURITATE

Societatea noastră este autorizată de Inspectoratul General de Poliție și M.M.P.S. pentru desfășurarea de cursuri: Agent pază și ordine – cod: COR 5169.1.1 conform OUG 129/2000 și Normele Metodologice de aplicare 522/2003; Ordinul M.I. 16/2001; Legii 333/2004; HG 377/2002.

Cursul Nivel I de Pregătire și Formare pentru Adulți este autorizat de Autoritatea Națională pentru calificări, Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Timiș.

Cursurile se desfașoară pe o perioadă de 90 de zile și cuprind un număr total de 360 de ore repartizate pe cinci planuri tematice:

– plan tematic pentru pregătire juridică – 25 ore
– plan tematic pentru pregătire profesională specifică – 57 ore
– plan tematic pentru pregătire tehnică specifică – 23 ore
– plan tematic pentru pregătire fizică – 15 ore
– plan tematic pentru pregătire practică – 240 ore

Pentru pregătirea teoretică dispunem de săli de curs și cabinete proprii, iar pentru pregătirea practică dispunem de o sală de sport și poligon pentru trageri, special amenajată.

Lectorii sunt cadre de poliție din I.P.J. Timiș.

La final se obține un certificat de calificare profesională, emis de Ministerul Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

Actele necesare pentru înscrierea la curs sunt următoarele:

– cerere tip (adresa din partea societății)
– copie BI/CI
– cazier judiciar cu mențiunea eliberării pentru agent de securitate
– copie act studii (învățământ minim 8 clase)
– copie certificat de naștere
– copie certificat de căsătorie (pentru cei care au numele schimbat)
– fișa medicală – apt fizic și psihic – agent securitate.