Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul. Certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate. Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea participării la cursurile de pregătire iniţială candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar, cu următoarele documente:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. permisul de conducere, în copie;
4. după caz, certificatul de transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC deținut în copie.

EXAMINARE

Pot participa la examenul în vederea obținerii atestatului profesional de transport persoane cu troleibuzul doar candidații care au absolvit cursul cu durata minimă de 18 ore. Examenul pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute. Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 70% din întrebările prevăzute în test.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de transport persoane cu troleibuzul, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. o fotografie color.