Conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate. Certificatul pentru transport de vehicule avariate reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate. Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea participării la cursurile de pregătire iniţială se depune un dosar cu următoarele documente:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. permisul de conducere, în copie;
4. după caz, certificatul de transport pentru vehicule avariate, deținut, în copie.

EXAMINARE

Pot participa la examenul în vederea obținerii atestatului profesional de transport persoane cu troleibuzul doar candidații care au absolvit cursul cu durata minimă de 18 ore.

Examenul pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 70% din întrebările prevăzute în test.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de transport rutier de vehicule defecte sau avariate, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. o fotografie color.