Conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România și care au mase și/sau dimensiuni de gabarit depășit trebuie să fie titulari ai unui certificat de transport agabaritic. Obținerea certificatului de agabaritic este condiționată de deținerea CPC sau CPI pentru transport de mărfuri.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obținerea certificatului pentru transport agabaritic, candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea participării la cursurile de pregătire candidații se înscriu, depunând în acest sens un dosar, cu următoarele documente:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. permisul de conducere, în copie;
4. după caz, certificatul pentru transport agabaritic deținut, în copie.

EXAMINARE

Durata minimă pentru cursurile de pregătire care vor fi urmate pentru a obține certificatul de agabaritic va fi de 12 ore. Examenul constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 70% din întrebările prevăzute în test.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de transport agabaritic, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. o fotografie color.