Conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, definite în Anexele din Acordul European referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să dețină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Candidații se pot înscrie pentru pregătirea inițială în vederea obținerii certificatului ADR, dar și pentru pregătirea periodică. Pregătirea periodică trebuie efectuată în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului ADR deținut. Pregătirea conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase este obligatorie și se va urma în funcție de necesitățile candidaților, A.D.R. cuprinzând următoarele module:

A. CONDUCĂTORI AUTO ADR – COLETE (CURS DE BAZĂ)

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente ale transportului de mărfuri periculoase, prezentarea noțiunilor de bază pentru reducerea riscurilor producerii unui eveniment, în caz de incident sau accident să fie capabil să ia măsurile necesare de protecție și siguranță.
Cursul are durata de 18 ore pentru solicitanții de pregătire inițială și de 9 ore pentru cei care urmează pregătirea continuă.

B. CONDUCĂTORI AUTO ADR – CISTERNE

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1m3, conducătorii de vehicule – baterie cu o capacitate totală mai mare de 1m3 și conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gază cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3m3 pe o unitate transport, trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază, un curs de specialitate pentru transportul în cisterne.

C. CONDUCĂTORI AUTO ADR – CLS I

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă (CLS. 1). Cursul are durata de 8 ore pentru solicitanții de pregătire inițială și de 4 ore pentru cei care urmează pregătirea continuă.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire inițială, candidații trebuie să dețină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puțin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.
În vederea participării la cursurile de pregătire, candidații vor depune un dosar conținând următoarele acte:

1. cerere;
2. act de identitate, în copie;
3. permis de conducere, în copie;
4. aviz medical și psihologic, în copie, necesare și ulterior în vederea angajării;
5. după caz, certificat A.D.R. deținut, în copie.

EXAMINARE

Examenul cuprinde următoarele probe:
1. pentru cursul de bază: un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 30 de minute;
2. pentru cursurile de specializare (transport în cisterne sau mărfuri din cls. I): câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute. Pot susține examenul pentru cursurile de specializare doar candidații care au promovat proba pentru cursul de bază și cei care își extind categoriile de valabilitate ale certificatului ADR.

Candidații sunt considerați admiși dacă au răspuns corect la cel puțin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:
1. cerere;
2. carte de identitate în termen de valabilitate, în copie xerox;
3. permis de conducere în termen de valabilitate, în copie xerox;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. o fotografie color.