PREZENTAREA CURSULUI DE SPECIALIZARE MANAGER DE SECURITATE

Ocupația de manager de securitate este solicitată pe piața muncii în condițiile creșterii cererii de servicii de securitate pentru toate tipurile organizaționale.

Managerul de securitate

Este persoana desemnată să îmbunătățească securitatea organizațională prin planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Securității ce identifică amenințările, vulnerabilitățile și riscul de securitate, evidențiază măsurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului la un nivel acceptat și asigură suportul decizional la nivelul managementului de vârf.

ADRESABILITATE CURS

Cursul se adresează atât societăților de pază și protecție, cât și organizațiilor ce doresc crearea unui sistem care să le asigure securitatea comunicațiilor, personalului și documentelor.
În urma absolvirii cursului se eliberează un „Certificat de absolvire” recunoscut de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, reglementat de lege ca act de studii cu recunoaștere națională care va fi însoțit de un supliment descriptiv ce cuprinde competențele profesionale pentru exercitarea atribuțiilor specifice ocupației.

ÎNSCRIERE

Condiții de înscriere: studii superioare

Acte necesare:
– copie carte de identitate
– copie certificat de naștere
– copie certificat de căsătorie (la schimbarea numelui)
– copie diplomă de absolvire studii superioare
– fișa medicală: „Clinic sănătos și apt din punct de vedere psihic” (în original)
– cazier judiciar (în original)