Curs formator autorizat de A.N.C. fosta C.N.F.P.A.

Cursul de formator este autorizat pentru toate competențele profesionale. Formator acreditat ANC – cod C.O.R. 242401; Certificare emisă sub tutela A.N.C. și Ministerele Educației și Muncii, recunoscută în Uniunea Europeană. Examenul se programează de comun acord cu cursanții și membrii comisiei ANC. Program intensiv, materiale de lucru, suport de curs, manual, teste online, suport pentru cursanți.

Unde este recunoscut cursul?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ANC.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conform Ordonanţei Guvernului României nr. 129 din 2000.

Pentru recunoașterea internaţională a certificatelor ANC eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

Conținutul cursului de formator

Noțiuni preliminare, pregătirea formării, logistica formării și identificarea nevoilor de formare. Determinarea obiectivelor cursului, elaborarea curriculei de curs, a suportului de curs și planificarea trainerului.

Cursanții – stiluri de învățare, psihologia grupului de formare, tipuri de personalitate, adaptarea formării.

Formatorul – abilități, competențe, stiluri de formare.

Comunicarea în procesul de formare, barierele de comunicare și ridicarea lor; ascultarea activă, empatia, feedback-ul și interpretarea lui; gestionarea emoțiilor și a tracului; crearea situațiilor de învățare. Gestionarea situațiilor dificile, psihologia conflictului, rolul de mediator.

Managementul formării: gestiunea timpului, ritmului de lucru și a dinamicii grupului. Tehnici și metode de învățare și de instruire.

Marketingul formării: aplicații practice, fișe de lucru, role-play, ice breakers.

Examinarea ANC (CNFPA), evaluarea, prezentările individuale, feedback-ul final.

Obiectivele cursului de formator

Să organizeze o sesiune de cursuri, să pregătească logistica unui curs, să identifice nevoile beneficiarilor direcți și indirecți, să alcătuiască o curriculă de curs, să livreze conținutul cursului folosind metodele eficiente de formare, să implice cursanții, să gestioneze situațiile dificile, să-și gestioneze eficient timpul și ritmul de lucru, să folosească aplicațiile practice, să evalueze corect nivelul de cunoștințe, să îndrume cursanții pentru a obține cele mai bune rezultate la examinare și în activitatea proprie, să-și promoveze cursurile folosind cele mai eficiente și moderne metode de promovare, să păstreze legătura pe termen lung cu beneficiarii și să-și dezvolte brandul personal.

Cui se adresează cursul de formator?

Cursul de formator se adresează tuturor celor care doresc să devină traineri sau celor care doresc certificarea ca urmare a faptului că prestează aceasta ocupație. Cursul va acorda următoarele drepturi legale: să organizați și să susțineți cursuri de calificare/specializare, să organizați și să sustineți cursuri de dezvoltare a abilităților, să faceți o carieră în training, beneficiari de fonduri europene în proiectele pentru resurse umane, să ocupați funcția de trainer în companiile specializate.
Obținerea certificării dă dreptul absolvenților să practice meseria de Formator (cod COR 242401).

Condiții de înscriere: STUDII SUPERIOARE

Dosarul de înscriere:
– copii xerox de pe cartea de identitate
– copie certificat de naștere
– copie certificat de căsătorie (doar în cazul în care s-a schimbat numele)
– diploma de absolvire a studiilor superioare (diploma de licență)
– fișa medicală (adeverință medicală de la medicul de familie): „Clinic sănătos și apt din punct de vedere psihic” (în original).