A. CALIFICARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ (CPI)

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Vor susține examenul în vederea obținerii acestei calificări titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una din categoriile D1, D1E, D și DE obținute după data de 09 septembrie 2008.

În vederea susținerii examenului pentru obținerea CPI candidații se vor înscrie, depunând în acest sens un dosar ce va cuprinde următoarele acte:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. permisul de conducere, în copie;
4. aviz medical și psihologic, în copie, necesar ulterior în vederea angajării.

EXAMINARE

Examenul CPI este compus dintr-un examen teoretic și unul practic.

Examenul teoretic este format din două probe:

1. o probă cu durata de 2 ore, care constă într-un set de 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una este corectă;
2. o probă cu durata de 2 ore, care constă în 6 studii de caz.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puțin 70% din întrebări și a obținut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz. Candidații declarați admiși la examenul teoretic vor putea susține examenul practic.

Examenul practic este format din următoarele probe:

1. o probă cu durata de 60 de minute, destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea rațională bazată pe reguli de sigurață;
2. o probă cu durata de minimum 30 de minute, care vizează capacitatea de a preveni criminalitatea și traficul de imigranți, capacitatea de a preveni riscurile fizice, principiile ergonomice, etc.

Pentru a fi admiși la examenul de obținere a CPI, candidații trebuie să fie declarați admiși atât la examenul teoretic, cât și la toate probele parțiale ale examenului practic.

Observație: Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic format din 20 de întrebări. Acești candidați vor susține, în schimb, probele examenului practic în totalitate.

B. CALIFICARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (CPC)

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Vor susține examenul în vederea obținerii acestei calificări titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una din categoriile D1, D1E, D și DE obținute înainte de data de 09 septembrie 2008.

În vederea susținerii examenului pentru obținerea CPI candidații se vor înscrie, depunând în acest sens un dosar ce va cuprinde următoarele acte:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. permisul de conducere, în copie;
4. aviz medical și psihologic, în copie, necesar și ulterior în vederea angajării.

EXAMINARE

Pot participa la examenul pentru obținerea CPC doar candidații care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională continuă, în total 5 zile a câte 7 ore. Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 30 de minute. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puțin 70% din întrebări.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
4. dovada achitării tarifului de eliberare;
5. o fotografie color.